Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman.

I spörsmålet efterlyser Bergqvist förenklade regler kring att starta upp verksamhet med heminkvartering, dvs. övernattning i enklare form än hotellstandard och till ett lägre pris.

Inom livsmedelslagstiftningen har lättnader tagits fram för de småskaliga producenterna och det här har fått positiva effekter. Helt nya företag och näringar har uppstått, till exempel mathantverkarna.

– Jag hoppas på en liknande utveckling vad gäller heminkvartering, säger Bergqvist. Regelverket för inkvarteringsverksamhet är enormt, samtidigt som Airbnb-verksamheten idag inte direkt regleras. Önskemålet om förenklade regler kring heminkvartering har kommit från företagare i skärgården.

I Åbolands skärgård har behovet av heminkvartering aktualiserats då projektet kring pilgrims- och vandringsleden S:t Olofs sjöled framskridit. Behovet av heminkvartering finns även annanstans där annan liknande småskalig turistverksamhet utövas.

– Det här är ett initiativ som stöder regeringens sysselsättningsmål och hållbar tillväxt inom turistbranschen, säger Bergqvist.

Strand: Omänskliga betalningsanmärkningar bör raderas

Under onsdagen diskuterar riksdagen överskuldsättningen i en aktualitetsdebatt.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Unga minnessjuka behöver anpassat stöd

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om situationen hos personer i arbetsför ålder som lider av minnessjukdomar. Frågan gäller det stöd dessa personer i dagens läge får eller borde få. I Finland finns det uppskattningsvis 6000–7000 personer under 65 år som drabbats av en minnessjukdom. Människor som har insjuknat i arbetsför ålder, och deras närstående, behöver stöd och hjälp som anpassats för dem för att de ska klara av den förändrade livssituationen och kunna fortsätta sitt liv som tidigare så länge som möjligt.

Läs följande artikel