Strand: Omänskliga betalningsanmärkningar bör raderas

Under onsdagen diskuterar riksdagen överskuldsättningen i en aktualitetsdebatt.

– Personligen har jag kommit i kontakt med problematiken kring överskuldsättning och även konkret indrivning då jag vid sidan av mina studier under flera år arbetade på en banks juridiska avdelning. Under förra riksdagsperioden jobbade vi tillsammans med kolleger fram lagmotioner, skriftliga spörsmål samt ordnade diskussionstillfällen med såväl indrivningsbyråer som representanter för Garanti-Stiftelsen, Finansinspektionen, Konsumentförbundet, Suomen Asiakastieto, Företagarna i Finland och olika aktörer inom bankbranschen, säger Strand.

– Problematiken kring överskuldsättning är mångfacetterad, men personligen anser jag det allra värsta vara att människor kan bli hängande kvar i register i flera år även i fall där själva skulden betalts! Detta reagerade jag kraftigt på redan under min tid på banken, eftersom jag anser att det helt klart strider mot allmän rättsuppfattning. Idag har vi cirka 400 000 medborgare med betalningsanmärkningar i detta land. Att stämpla dem och göra dem ekonomiskt handlingsförlamade för flera år framåt även då skulden betalts är såväl omänskligt som dålig ekonomisk politik. Nu har vi med denna regering i vårt program äntligen lyckats skriva in att den tid betalningsanmärkningar är i kraft skall förkortas. Jag ser fram emot att detta bereds i rekordfart, såväl med tanke på enskilda människor som landets ekonomi, avslutar Strand.

BAKGRUND: Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) är jurist och ekonom och har själv arbetat med bland annat indrivning på en banks juridiska avdelning. Strand är nu medlem i ekonomiutskottet för andra perioden. Han var under den senaste riksdagsperioden en av de första undertecknarna för en lagändring av kreditupplysningslagen och utsökningsbalken med krav att betalningsanmärkningar bör tas bort efter att skulden blivit betald eller när grunden för skulden inte längre finns. Lagmotionen samlade då 137 underskrifter.

Henriksson: Fler tåg behöver stanna i Bennäs

VR:s verkställande direktör Rolf Jansson besökte Jakobstad på inbjudan av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under besöket diskuterades tågtrafiken i Jakobstadsregionen samt antalet tågturer från Bennäs station.

Läs föregående artikel

Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman.

Läs följande artikel