Rehn-Kivi: Unga minnessjuka behöver anpassat stöd

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om situationen hos personer i arbetsför ålder som lider av minnessjukdomar. Frågan gäller det stöd dessa personer i dagens läge får eller borde få. I Finland finns det uppskattningsvis 6000–7000 personer under 65 år som drabbats av en minnessjukdom. Människor som har insjuknat i arbetsför ålder, och deras närstående, behöver stöd och hjälp som anpassats för dem för att de ska klara av den förändrade livssituationen och kunna fortsätta sitt liv som tidigare så länge som möjligt.

– Personer som i arbetsför ålder insjuknar i en minnessjukdom lever ofta ett aktivt liv där jobb, familj och hobbyer fyller dagarna. Insjuknandet i en minnessjukdom ändrar hela familjedynamiken och kan leda till omöjliga levnadssituationer. För ensamstående är problemen ännu större, då behovet av utomstående hjälp och ett nätverk av stödpersoner är avgörande för ett fortsatt boende i eget hem. Idag är det ofta olika medborgarorganisationer eller kyrkans diakoniverksamhet som axlat ansvaret för hjälpen, säger Rehn-Kivi.
Också riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen (Sdp) som är ordförande för riksdagens minnesgrupp skrev under Rehn-Kivis skriftliga spörsmål.


– Tanken om att flytta till ett effektiverat serviceboende känns främmande för dem som inte mera klarar sig hemma trots att de annars är fysiskt friska. Men för tillfället finns det inte tillräckligt med alternativ. De minnessjuka och deras familjer måste få socialstödd hjälp samtidigt som flera anpassade boendeformer behövs, säger Rehn-Kivi.

Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman.

Läs föregående artikel

Bli verksamhetskoordinator i Österbottens krets!

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker en verksamhetskoordinator i Österbottens krets för ett moderskapsvikariat under tiden 1.4.2020-30.4.2021.

Läs följande artikel