Bergqvist efterlyser ny beslutskultur för skärgårdstrafiken

På tisdagen kunde man i media läsa om NTM-centralen i Egentliga Finlands förslag om att framöver dra in förbindelsefartygsrutter till de öar där det inte finns permanent bosatt befolkning. Förslaget skulle konkretiseras genom den upphandlingsprocess som inleds i november gällande Houtskär-Iniö och Nagu södra ruttområde. Resultatet skulle träda i kraft i maj 2022.

Riksdagsledamot (SFP) och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist ser förslaget som ett slag mot skärgårdens livskraft och efterlyser en mer konstruktiv utveckling av färje- och förbindelsefartygstrafiken i skärgården. NTM-centralens förslag är inte heller i linje med regeringsprogrammet, som betonar framkomligheten i hela landet.

Nu möter vi samma problem år efter år. NTM-centralen går ut med att dra in på färje- och förbindelsefartygstrafiken och så uppstår det politisk brandkårsutryckning. Den här utvecklingen är varken konstruktiv eller hållbar, säger Bergqvist.

Bergqvist efterlyser en handlingsplan där de som rör sig i skärgården verkligen kan lita på att förbindelserna fungerar på lång sikt. Det här gäller såväl färjor som förbindelsebåtar. För tillfället är det oklart vem som bestämmer över vad och hur man kan påverka färjornas och förbindelsebåtarnas verksamhet.

Vi behöver ett forum där dessa frågor kan diskuteras och där besluten har en bättre regional och politisk förankring. Det behövs mera transparens och konsekvensanalyser av beslutsförslagen eftersom dessa färjor och fartyg utgör skärgårdens livsnerv både för fast bosatta, fritidsboende och företagsamheten, säger Bergqvist.

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har nominerat ytterligare 6 kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas.

Läs föregående artikel

Om tillståndet i vår Europeiska Union

Onsdagen den 16 september fick Europa­parlamentet i Bryssel ovanligt mycket uppmärksam­het. Kommissionens tyska ordförande Ursula von der Leyen höll då sitt första tal om tillståndet i unionen, en septembertradition som inleddes av José Manuel Barroso 2010.

Läs följande artikel