Bergqvist: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Bergqvist besökte Salo svenska skola: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) besökte Salo svenska skola måndagen den 27.1. Under besöket bekantade sig Bergqvist med skolans verksamhet och diskuterade utmaningar och framtidsutsikter med skolans personal.

Besöket förtydligar hur viktiga sådana här små svenskspråkiga skolor är på annars rätt så finskspråkiga orter och hur landets tvåspråkighet gynnas av att bevara och främja existerande språköar.

– Där finskan annars är dominerande i vardagen är det av stor vikt att svenskspråkiga barn ändå kan gå i skola på svenska. Det här utvecklar barnets tvåspråkighet på ett naturligt sätt, säger Bergqvist. Skolan är mer än bara en undervisningsenhet. Den har en enorm betydelse för barnens identitet och den egna kulturen.

Salo svenska skola har satsat mycket på synlighet och elevantalet har ökat sedan förra läsåret. Skolan har allt som allt 15 elever uppdelade i två grupper, förskola till årskurs 4 i den ena och årskurs 5–6 i den andra. I skolan jobbar två lärare och en elevassistent.

– I en sådan här liten skola lär sig barnen att jobba självständigt och samtidigt att samarbeta över årskurserna. Det här är nyttiga lärdomar vidare i livet, säger Bergqvist.

Tidigare i januari besökte Bergqvist även årskurs 5–9 i Kyrkbackens skola i Nagu och i Skärgårdshavets skola i Korpo.

SFP i Egentliga Finland anser att trafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär bör skötas med två färjor året om

SFP i Egentliga Finland uttrycker sin bestörtning över NTM-centralen i Egentliga Finland och FinFerries förslag att sköta färjtrafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär med endast en färja under tiden 1.11 2020 – 31.3 2021.

Läs föregående artikel

Wickström: Nya antagningssystemet till högskolor ökar prestationsångesten bland unga

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig över den prestationsångest och utmattning som många unga lider av. Det nya antagningssystemet till högskolorna kan vara en bidragande orsak, anser han.

Läs följande artikel