Wickström: Nya antagningssystemet till högskolor ökar prestationsångesten bland unga

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig över den prestationsångest och utmattning som många unga lider av. Det nya antagningssystemet till högskolorna kan vara en bidragande orsak, anser han.

– Det är en illavarslande trend vi ser. Psykisk ohälsa, utmattning och prestationsångest är allvarliga fenomen som vi inte kan blunda för, säger Wickström. 

År 2018 var mental ohälsa orsaken till en femtedel av alla besök hos Studenthälsan.Prestationsångesten är ofta en bidragande orsak. 

Wickström uppmanar till diskussion kring orsakerna till prestationsångesten. Han pekar på förändringen i antagningssystemet till högskolorna, där till exempel studentbetyget i en del ämnen, som lång matematik, värdesätts högre än tidigare.

– När det nya antagningssystemet togs i bruk blev unga tvungna att allt tidigare fatta beslut som påverkar deras framtid. Jag hoppas verkligen att konsekvenserna av den här förändringen noga utvärderas efter i år, då det nya antagningssystemet använts för första gången, säger Wickström.

Bergqvist: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Bergqvist besökte Salo svenska skola: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Läs föregående artikel

Jämställdhet främjar sysselsättningen

Denna vecka har diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen i ett gemensamt uttalande fäst uppmärksamheten vid hur diskriminering har en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, måste arbetet för jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand med arbetet för sysselsättningsmålen.

Läs följande artikel