SFP i Egentliga Finland anser att trafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär bör skötas med två färjor året om

SFP i Egentliga Finland uttrycker sin bestörtning över NTM-centralen i Egentliga Finland och FinFerries förslag att sköta färjtrafiken mellan Korpo – Norrskata – Houtskär med endast en färja under tiden 1.11 2020 – 31.3 2021.

Konsekvenserna för invånarna i Houtskär och Norrskata är avsevärda.

– I regeringsprogrammet betonas det att basservicen ska tryggas i glesbefolkade områden och det här förslaget skulle försämra servicenivån avsevärt, säger kretsordförande Regina Koskinen.

Skolskjutsarna till det gemensamma högstadiet i Korpo blir omöjliga att genomföra inom ramen för den lagstadgade tiden om tre timmar, likaså blir lågstadiets skolskjutsars lagstadgade tid om 2,5 timmar ogenomförbar.

– Den yrkesverksamma befolkningens möjligheter att jobba utanför den egna orten blir så gott som obefintlig och påverkar därmed deras utkomstmöjligheter, påpekar Koskinen.

Den förändrade servicenivån kommer även att påverka andra samhällsfunktioner såsom sjuktransporterna, ambulans, FPA-taxi, vägunderhållet och godstransporterna med förhöjda transportkostnader för näringslivet.

SFP i Egentliga Finland yrkar på att NTM-centralen i Egentliga Finland och FinFerries sköter trafiken med två färjor året om.

SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder stadsstyrelsens beslut gällande uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning

Ett flertal partier är emot stadsstyrelsen beslut (13.1) beträffande uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning, där tanken är att den samlade solenergin ska användas för att hålla torgets yta torr och på så sätt förhindra halka under vintertid. Politiker har nu krävt att ärendet förs till ny behandling i stadsfullmäktige.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Bergqvist besökte Salo svenska skola: Enormt viktigt att få gå i skola på det egna modersmålet!

Läs följande artikel