Bergqvist: Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet

Kommunerna har en avgörande roll i miljöfrågor och när Finlands klimatmål ska uppnås. Många kommuner är redan nu föregångare när det gäller att hitta klimatlösningar som är lokalt förankrade, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och miljömedveten sysselsättningspolitik i kommunen.

– I allt kommunen gör måste det finnas ett miljötänk som andas socialt ansvar och en hel del bondförnuft. Det här gäller i allt från vård, skola och omsorg till  fritidsverksamhet, trafik och byggande. Vi vill se långsiktiga och ansvarsfulla åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, säger riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist

För att kunna uppnå Finlands mål att vara klimatneutralt år 2035 krävs åtgärder på flera olika plan. Bergqvist ser att kommunens upphandling är ett viktigt verktyg i detta klimatarbete, till exempel  genom att främja klimatsmarta lösningar och närproduktion. 

– Vi kan göra ännu mer när det gäller upphandling. Varifrån kommer maten, var tvättas stadens tvätt och hur upphandlas städningen? Vi vill jobba för smartare och mer hållbara upphandlingar som i högre grad ska betona kvalitetskriterier, ta hänsyn till klimatpåverkan och tillåta delanbud. Ansvarsfullt producerade livsmedel ska vara en självklarhet, säger Bergqvist

Biaudet nöjd med krishanteringskommitténs betänkande: Aktivt deltagande rekommenderas

Man kan inte för mycket betona vikten av internationellt ansvar och att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det säger riksdagsledamot Eva Biaudet som har varit SFP:s medlem i den parlamentariska kommittén för krishantering.

Läs föregående artikel

Löfström: Viktigt att resurser tryggas så att behandlingsrekommendationerna för god medicinsk praxis” finns på både finska och svenska.

Läkarföreningen Duodecim slår idag larm om att de inte kan fortsätta publicera sina rekommendationer för god medicinsk praxis på svenska om den statliga finansieringen upphör i slutet av året.

Läs följande artikel