Biaudet nöjd med krishanteringskommitténs betänkande: Aktivt deltagande rekommenderas

Man kan inte för mycket betona vikten av internationellt ansvar och att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det säger riksdagsledamot Eva Biaudet som har varit SFP:s medlem i den parlamentariska kommittén för krishantering.

– Kommittéarbetet har inneburit djuplodande diskussioner om hur Finlands insatser i den internationella krishanteringen borde utvecklas. Det ska ske genom att effektivt garantera det berörda landets och människornas helhetstrygghet, säger Biaudet.

– Jag är särskilt glad för att kommittén rekommenderar ett aktivt och mångsidigt finländskt deltagande i internationell krishantering.

Då det gäller civil krishantering har man lyckats bättre utnyttja kvinnors kompetens jämfört med den militära krishanteringen.

– Det är skäl att fortsätta arbetet för att stärka kvinnornas roll med målsättningen att hälften av de experter som Finland sänder ut ska vara kvinnor. Det finns skäl att mera i detalj utreda hur kvinnornas andel kunde utökas. Då bör man också undersöka om det finns hinder – antingen i attityderna eller i praxis – som styr kvinnor bort från våra militära krishanteringsuppdrag, säger Biaudet.

Krishanteringskommitténs slutsatser presenterades i dag. Statssekreterare Johanna Suurpää har fungerat som ordförande för den parlamentariska kommittén.

Johanna Holmäng vill fortsätta leda SFP i Österbotten

Johanna Holmäng ställer upp för omval till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Österbotten. Holmäng valdes till kretsordförande i fjol. Även vice ordförandena Barbro Kloo och Henrik Antfolk ställer upp för omval.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet

Kommunerna har en avgörande roll i miljöfrågor och när Finlands klimatmål ska uppnås. Många kommuner är redan nu föregångare när det gäller att hitta klimatlösningar som är lokalt förankrade, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och miljömedveten sysselsättningspolitik i kommunen.

Läs följande artikel