Löfström: Viktigt att resurser tryggas så att behandlingsrekommendationerna för god medicinsk praxis” finns på både finska och svenska.

Läkarföreningen Duodecim slår idag larm om att de inte kan fortsätta publicera sina rekommendationer för god medicinsk praxis på svenska om den statliga finansieringen upphör i slutet av året.

– Det här beskedet kom som en överraskning för mig eftersom vi ganska nyligen, efter flera års arbete, lyckades få ett beslut om pengar för att göra de översättningar som hade blivit ogjorda i många år på grund av resursbrist. Det är viktigt att inte heller det arbetet nu går till spillo. Resurser måste därför hittas för det fortsätta arbetet. Det är också en fråga om patientsäkerhet och om likabehandling, säger Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström.

Enligt Valvira ska finska läkare i sitt arbete använda sig av behandlingsrekommendationerna God medicinsk praxis, vilka är nationella behandlingsrekommendationer som utarbetats av Finska läkarföreningen Duodecim och som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet genom THL. Efter klagomål till Justitieombudsmannen konstaterade JO i sitt beslut år 2015 att rekommendationerna bör översättas till svenska med hänvisning till 15 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård, som fastställer dessas yrkesetiska skyldigheter. Justitieombudsmannen konstaterade då också att ministeriet bör vidta de åtgärder som behövs för att rekommendationerna ska kunna översättas.

Trots JO:s beslut hände inget under förra regeringsperioden. Först under nuvarande regeringsperiod tryggades finansieringen efter att SFP och svenska riksdagsgruppen föreslog att en skrivning skulle tas in regeringsprogrammet, vilket också gjordes. Därefter budgeterades pengar.

– Regeringsprogrammet säger att God medicinsk praxis ska översättas till svenska. Eftersom rekommendationerna ständigt uppdateras kommer de redan översatta rekommendationerna att förlora sin betydelse under de närmaste åren om arbetet inte fortsätter. Därför måste finansieringsfrågan lösas och jag kommer vara i kontakt med ansvariga minister i den här frågan. Det här borde vara en självklarhet, i synnerhet också i ljuset av vad Justitieombudsmannen tidigare sagt, säger Löfström.

 

Bergqvist: Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet

Kommunerna har en avgörande roll i miljöfrågor och när Finlands klimatmål ska uppnås. Många kommuner är redan nu föregångare när det gäller att hitta klimatlösningar som är lokalt förankrade, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och miljömedveten sysselsättningspolitik i kommunen.

Läs föregående artikel

Järnvägsfackets agerande är ansvarslöst

Järnvägsfackets union RAU har inlett en två dagar lång strejk. SFP i Helsingfors och SFP i Nylands kretsordförande Cecilia Ehrnrooth och Dan Johansson anser att det är ansvarslöst av facket att inleda en strejk när coronapandemin härjar som värst i huvudstadsregionen.

Läs följande artikel