SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 4.9.2020 i Åbo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande valdes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

– Jag börjar med att tacka för det fortsatta förtroendet. Främst ser jag framemot ett givande verksamhetsår, då vi tillsammans inom kretsstyrelsen, lokalavdelningarna och med våra SFP-aktiva arbetar för en valseger i kommunalvalet, säger Koskinen.

Kretsmötet valde ny styrelse, som består av sex ordinariemedlemmar jämte ersättare.

Följande personer valdes till SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse:

Ordinarie, Ersättare

Lars Nyberg – Joachim Hesthammer, Åbo

Anne Eriksson – Staffan Sundström, Pargas

Leif Byman – Roger Hakalax, Kimitoön

Märta Marjamäki – Kenneth Jönsson, Kranskommun

Kjell Wennström, Svenska Seniorer i Åboland – Nina Lindholm, Svenska Kvinnoförbundet

Mi Adolfsson – Linda Johans, Svensk Ungdom

Bergqvist: Kommunernas chans att påverka vårdreformen är nu

Regeringens föreslagna vårdreform är just nu på utlåtanderunda. Det är viktigt att trygga en jämlik vård i hela landet och det är nu som kommunerna har möjligheten att påverka hur vi gör det i framtiden. Det här uppmärksammade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt tal på SFP i Egentliga Finlands kretsmöte den 4.9.

Läs föregående artikel

Minister Thomas Blomqvist: Användningen av trä i byggandet har flera fördelar

Användningen av trä som byggnadsmaterial ska fördubblas under regeringsperioden. I regeringsprogrammet finns flera åtgärder som skall föra utvecklingen i rätt riktning, bland annat de nationella målen för träbyggande som publicerats i dag.

Läs följande artikel