Bergqvist: Landsbygdsarbetsgrupp efterlyser förenklade regler för småskalig inkvarteringsverksamhet

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder efterlyser i ett pressmeddelande enklare regler i att driva småskalig inkvarteringsverksamhet på landsbygden och i glesbygden. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist, som är SFP:s representant i arbetsgruppen, gläds över detta.

– Idén till initiativet kom från företagare i Pargas under en företagsträff och är en fråga jag lyft upp i den parlamentariska gruppen. Förslaget fick ett positivt bemötande och det är glädjande att frågan nu går vidare, säger Bergqvist.

De gällande bestämmelserna för småskalig inkvarteringsverksamhet är komplicerade och tolkningarna av verksamhetens yrkesmässighet varierande. Arbetsgruppen föreslår att ansvariga instanser tar fram en guide för dem som vill driva småskalig inkvarteringsverksamhet. Verksamheten ska även främjas genom ökad kunskap, information och spridning av bästa praxis.  Behovet av småskalig och sporadisk övernattning ökar i takt med det växande intresset för t.ex. vandring, paddling och cykling.

– Med komplicerade bestämmelser blir tröskeln att prova på sådan här småskalig verksamhet hög. Det behövs förenklade regler som uppmuntrar till företagande, säger Bergqvist. 

 

Bergqvist: Den riksomfattande trafikplanen ska fokusera på utveckling och de verkliga behoven

- Att Rävsundsbron och Hessundsbron nu förnyas är inte bara viktigt för att garantera det vardagliga livet i Pargas, utan också nödvändigt för tungindustrins transporter, turismen och det lokala näringslivet. Inom SFP har vi jobbat hårt för att påskynda processen och vi är ytterst nöjda med regeringens förslag.

Läs föregående artikel

Wickström: Introducera ett elektroniskt kommuninvånarskap

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, hoppas att man i Finland skulle introducera elektroniskt kommuninvånarskap. Enligt honom kunde det vara ett första steg ifall man vill möjliggöra att människor ska kunna vara skrivna på två orter. Tanken på elektroniska medborgarskap har utvecklats långt i Estland, där man t.o.m. ges möjlighet att erhålla ett elektroniskt medborgarskap, trots att man är ett annat lands medborgare.

Läs följande artikel