Bergqvist: Den riksomfattande trafikplanen ska fokusera på utveckling och de verkliga behoven

– Att Rävsundsbron och Hessundsbron nu förnyas är inte bara viktigt för att garantera det vardagliga livet i Pargas, utan också nödvändigt för tungindustrins transporter, turismen och det lokala näringslivet. Inom SFP har vi jobbat hårt för att påskynda processen och vi är ytterst nöjda med regeringens förslag.

Det underströk riksdagsledamot Sandra Bergqvist i sitt gruppanförande i riksdagen på onsdagen. Riksdagen debatterade den riksomfattande trafiksystemplanen. Trafikplanen är en strategisk plan för utveckling av hela trafiksystemet på lång sikt. I planen ingår alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet.

– Tolvårsplanen är viktig för att man ska kunna identifiera de verkliga behoven och se var investeringarna ska sättas och vilket underhåll som behövs. Centralt är alltid – även för de större projekten – att bedöma helhetsnyttan av olika investeringar, säger Bergqvist. 

I beredningen av planen har SFP betonat hamnarnas och de regionala flygplatsernas betydelse för möjlighet till utveckling och export samt vikten av landsvägarna och vinterunderhållet.

– Som riksdagsledamot från Egentliga Finland är jag också speciellt nöjd med skrivningarna om en fungerande skärgårdstrafik och hållbara alternativ för stadstrafiken. Både skärgårdstrafiken och stadstrafiken ska utgå ifrån fungerande arbetspendling, stöda det lokala näringslivet och fritidsboendet och utveckla klimatvänliga alternativ, säger Bergqvist.

Blomqvist: Satsningar på företagsamhet behövs

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar företagens roll i arbetet för att stärka tillväxt, välfärd och sysselsättning både nationellt och i kommunerna.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Landsbygdsarbetsgrupp efterlyser förenklade regler för småskalig inkvarteringsverksamhet

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder efterlyser i ett pressmeddelande enklare regler i att driva småskalig inkvarteringsverksamhet på landsbygden och i glesbygden. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist, som är SFP:s representant i arbetsgruppen, gläds över detta.

Läs följande artikel