Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.

– Sedan hösten 2019 då fastighetsskatten chockhöjdes i skärgården har vi väntat på en fastighetsskattereform som skulle vara mer rättvis, men förslaget som gick vidare var en katastrof för de som bor och äger fastigheter eller tomter speciellt i skärgården och på glesbygden. Samma chockhöjning kunde också ha drabbat flera företag. Det här skulle ha varit synnerligen problematiskt i en tid då hushållen tampas med höga energikostnader och många företag behöver satsa stort på grön omställning, säger Bergqvist.  

SFP har länge förespråkat en reform av fastighetsskatten men det senaste förslaget till reform skulle kraftigt ha drabbat enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kunde ha stigit med flera hundra procent.

– Det är bra att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av men det finns fortfarande utmaningar och orättvisor när det gäller Skatteförvaltningens nya linjedragningar. Obrukbar mark utan byggrätt borde inte beskattas. Egentligen borde grunderna för fastighetsskatt helt göras om och det här blir nu en fråga som jag hoppas kunna fortsätta jobba med också under nästa valperiod, säger Bergqvist.

Blomqvist: Ansvarsfullt beslut av regeringen gällande fastighetsskatten

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är nöjd med regeringens beslut att inte gå vidare med den planerade reformen av fastighetsbeskattningen under den här regeringsperioden. Finansministeriet meddelade idag (2.9) att beredningen av reformen läggs på is, med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, men även den respons som inkommit under utlåtanderundan.

Läs föregående artikel

Wickström: De stora banprojekten bör ses över

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att de nya banprojekten som planeras i Finland bör ses över. Enligt honom har så väl coronapandemin som det pågående kriget i Europa påverkat de här projekten så att nya konsekvensbedömningar måste göras.

Läs följande artikel