Wickström: De stora banprojekten bör ses över

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att de nya banprojekten som planeras i Finland bör ses över. Enligt honom har så väl coronapandemin som det pågående kriget i Europa påverkat de här projekten så att nya konsekvensbedömningar måste göras.

– Vi talar nu om projekt i miljardklass. Det är förstås viktigt att infrastrukturen utvecklas i Finland men det får inte ske på bekostnad av den befintliga infrastrukturen. Den måste också upprätthållas, säger Wickström.

Wickström anser att staten inte utvärderat tillräckligt noggrant möjligheterna för att utveckla den befintliga Helsingfors-Åbo-banan dvs. kustbanan framom att bygga en nya bana.

– Vi måste ställa oss frågan hur många euro får några minuter kosta. Personligen har jag saknat viljan hos staten att beakta möjligheterna med att utveckla kustbanan. Med hjälp av Esbostadsbanan och några mötesplatser för tågen kunde vi minska restiden betydligt mellan Helsingfors och Åbo, få flera tåg och stanna i bl.a. Kyrkslätt och Sjundeå samt öppna nya stationer t.ex. i Ingå. Därtill kan vi med hjälp av elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan få en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. Vi kunde också granska möjligheterna med ett stickspår till Lojo som även varit framme till diskussion vid olika tillfällen, säger Wickström.

Wickström vill att man nu för en diskussion om de här frågorna i alla partier. Han är övertygad om att utveckling behövs men det är viktigt att göra satsningar som är hållbara.

-VR har flera gånger påpekat hur viktigt det är att satsa på att upprätthålla den befintliga infrastrukturen. Nya bansträckor sätter press även på att upprätthålla all infrastruktur, säger Wickström.

Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi behöver läroavtal, förutsägbar beskattning och en snabbfil för arbetskraftsrelaterad invandring.

Kriserna som avlöser varandra lägger vår ekonomi i obalans. Coronapandemin, Rysslands anfallskrig i Ukraina och den pågående energikrisen skakar om de ekonomiska strukturerna. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är orolig för hur företagen skall klara sig genom krisen och efterlyser reformer för att säkra tillgången på arbetskraft

Läs följande artikel