Blomqvist: Ansvarsfullt beslut av regeringen gällande fastighetsskatten

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är nöjd med regeringens beslut att inte gå vidare med den planerade reformen av fastighetsbeskattningen under den här regeringsperioden. Finansministeriet meddelade idag (2.9) att beredningen av reformen läggs på is, med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, men även den respons som inkommit under utlåtanderundan.

– Förändringen hade drabbat främst de som bor nära tillväxtcentra och sådana som äger fastigheter i skärgården – men också flera andra. Jag är mycket nöjd över att man nu tog time-out och att frågan bereds noga innan ett eventuellt nytt, rättvisare, förslag arbetats fram, säger Blomqvist.

Avsikten med reformen var att skapa ett mera rättvist och jämlikt system, men det visade sig svårt att bedöma konsekvenserna av reformen och resultatet riskerade bli det motsatta.

– Fastigheter går inte att flytta och ägaren kan inte påverka de yttre faktorer som inverkar på deras värde. I värsta fall hade reformen kunnat leda till att folk tvingats sälja hus och hem eller fastigheter som varit i släktens ägo i generationer. En reform av fastighetsskatten måste vara rimlig och rättvis för alla olika fastighetsägare, säger Blomqvist. 

– Det underminerar människors rättskänsla och tilltro till myndigheter om beskattningen är orättvis eller oskälig. Att den här lagberedningen nu avbröts har därför också en större, principiell betydelse för vårt rättssamhälle, avslutar Blomqvist.

 

Blomqvist: Försörjning, försvar och företagsamhet

Regeringen blev idag klar med sina budgetförhandlingar. Budgeten innehåller bland annat stöd för vår försvarsberedskap, för dem som bor i eluppvärmda hus och drabbas av höga elkostnader och åtgärder som skall trygga köpkraften och företagsamheten.

Läs föregående artikel

Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.

Läs följande artikel