Löfström: Beslutet om att halvera farledsavgifterna stärker Finlands utrikeshandel och sjöfart

Riksdagen godkände idag regeringens lagförslag om att halvera farledsavgifterna för år 2024-2027 samtidigt som arbetet med en permanent halvering av avgifterna inleds.

– Halveringen sänker kostnaderna för sjötransporterna något som hjälper utrikeshandeln och exporten eftersom 95 % av Finlands utrikeshandel går på köl. För Ålands transporter är siffran ännu högre. Det här beslutet är viktigt för Finlands konkurrenskraft, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Löfström har i egenskap av svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens kommunikationsutskott varit med och behandlat lagförslaget i detalj.

Även om farledsavgifterna halveras skapar systemet fortsättningsvis incitament för fartyg i regelbunden trafik till och från Finland samt för fartyg med isklass. Dessa fartyg kommer få nedsatt avgift också i framtiden för att säkerställa att tillräckligt många fartyg har isklass, samt finns i linjetrafik året runt, vilket är viktigt för Finlands försörjningsberedskap.

– Incitamenten för regelbunden trafik och isklass är avgörande för Finlands försörjningsberedskap. Det är också indirekt viktigt för finländsk sjöfart för att kunna upprätthålla en handelsflotta med isförstärkta under finsk flagg. Då farledsavgifterna ska halveras permanent är det viktigt att man bibehåller incitamenten, något som kommunikationsutskottet också slår fast i vårt betänkande, säger Mats Löfström.

Farledsavgifternas halvering har en årlig ekonomisk betydelse på uppskattningsvis 36 miljoner euro.

Andersson och Wickström: Regeringen ger anslag för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus

Regeringen har idag (23.11) publicerat sitt kompletterande budgetförslag för 2024 där Borgå och Raseborg sjukhus beviljas en miljon euro för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson och riksdagsledamot Henrik Wickström är glada för att finansieringen för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus finns med i budgetförslaget.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Mer motion får oss alla att må bättre

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist är nöjd med hur åtgärderna i regeringens flaggskeppsprogram Mer motion i Finland framskrider. Bergqvist leder beredningen av det förvaltningsövergripande programmet med 16 olika åtgärder för att få alla åldersgrupper att motionera mera. Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga har denna vecka slagit fast hur programfinansieringen på 20 miljoner euro fördelas nästa år.

Läs följande artikel