Henriksson och Westerholm: Flickor och kvinnor har rätt till trygghet, överallt!

Idag 25.11 uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Sexuella och könsrelaterade trakasserier, våld och hot om våld är vanligt förekommande i flickors och kvinnors liv. För Svenska folkpartiet och Svenska Kvinnoförbundet står det alldeles klart att arbetet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor måste fortsätta målmedvetet och att arbetet måste göras på alla nivåer. Det är av största vikt att samtliga känner till sina rättigheter och att det finns rätt hjälp att få. I det här arbetet behövs alla.

– Vi måste fortsätta skrida från ord till handling när det kommer till att motverka våld mot kvinnor. Som justitieminister under förra regeringsperioden förde jag många viktiga lagförslag till riksdagen och bland annat gjordes en historisk sexualbrottsreform som trädde ikraft i början av detta år. Effekterna av den börjar småningom synas säger SFP:s ordförande, undervsiningsminister  Anna-Maja Henriksson

– Viktigt var också att vi effektiverade besöksförbudet samt införde kön som straffskärpningsgrund. Därtill godkändes ett  ambitiöst program på 32 punkter för att bekämpa våld mot kvinnor och en rapportör om våld mot kvinnor tillsattes.

– Att arbetet fortsätter är livsviktigt, vi måste få slut på våldet. Nu gäller det också att komma åt alla de trakasserier som flödar på sociala medier mot flickor och kvinnor säger Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. I det arbetet behövs också männen, understryker Henriksson.

Även Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm betonar vikten av att målmedvetet, aktivt arbete mot våld mot kvinnor görs.

– Våld mot kvinnor hör till Finlands största människorättsutmaningar. Ingen ska behöva känna rädsla i det offentliga rummet, det egna hemmet eller på nätet. Att det finns en färsk undersökning som visar att nästan alla kvinnor i Finland har upplevt sexuellt ofredande talar sitt tydliga språk om att vi måste bryta kvinnofientliga attityder och skapa ett tryggt samhälle för alla. Vi måste även bli bättre på att identifiera psykiskt våld. Arbetet för en trygg vardag för flickor och kvinnor måste göras varje dag, avslutar Westerholm

Bergqvist: Mer motion får oss alla att må bättre

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist är nöjd med hur åtgärderna i regeringens flaggskeppsprogram Mer motion i Finland framskrider. Bergqvist leder beredningen av det förvaltningsövergripande programmet med 16 olika åtgärder för att få alla åldersgrupper att motionera mera. Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga har denna vecka slagit fast hur programfinansieringen på 20 miljoner euro fördelas nästa år.

Läs föregående artikel

Biaudet: Våld mot kvinnor och flickor är en skamfläck i vårt samhälle

Sexuella och könsrelaterade trakasserier samt våld är en del av vardagen för många flickor och kvinnor.

Läs följande artikel