Bergqvist om ny utredning: ”Vi vill ge den svenskspråkiga toppidrotten ett lyft”

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist har tillsatt en utredningsperson för att kartlägga de svenskspråkiga utbildningsvägarna och stödfunktioner för idrottare som vill satsa på en toppidrottskarriär. Bakgrunden till utredningen är de starka skrivningarna i regeringsprogrammet om den svenskspråkiga utbildningen och underlättandet av samordningen av idrottskarriären med studier och arbete. Regeringen har också som målsättning att förbättra idrottarnas förutsättningar att avancera professionellt till världstoppen.

-Målet är att trygga jämlika förutsättningar att satsa på en idrottskarriär oberoende vilket modersmål man har. Idrottare stöds i sin elitsatsning genom en så kallad idrottsstig, där bl.a. idrottshögstadier, -gymnasier och -akademierna ingår. Nu ser vi över hur denna helhet fungerar på svenska. Vi vill ge den svenskspråkiga toppidrotten ett lyft, säger Bergqvist och tillägger att hon hoppas på att utredningen ger konkreta åtgärdsförslag för detta. 

Minister Bergqvist har utnämnt pol.mag Silja Borgarsdóttir Sandelin till utredningsperson för utredningen. Hon har i uppdrag att kartlägga svenskspråkiga utbildningsvägar och stödfunktioner för idrottare inom den grundläggande utbildningen samt inom andra och tredje stadiet. Utredningen kommer att fasta på särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven samt ge förslag på åtgärder för att stärka de strukturer som stöder den svenskspråkiga verksamheten. Syftet med utredningen är också att på ett allmänt plan se över tillgången till kunnig svenskspråkig personal inom idrottsfältet. Borgarsdóttir Sandelin stöds av en referensgrupp med stark förankring i toppidrottsfältet. Bland annat Mikaela Ingberg, Henrik Dettmann och Jessica Rautelin sitter med i gruppen som kompletteras med representanter från FSI, Olympiska kommittén och ministeriets tjänstemannakår. Utredningen ska vara klar i september.

Länk till UKM:s pressmeddelande: https://okm.fi/-/selvitys-vahvistamaan-ruotsinkielisia-koulutuspolkuja-urheilijoille?languageId=sv_SE

Magnus Hertzberg kandiderar i EU-valet

Journalisten Magnus Hertzberg från Helsingfors kandiderar för SFP i Europaparlamentsvalet. 66-årige Hertzberg är en känd profil från TV-Nytt. Han pensionerades från reporterjobbet vid Svenska Yle i fjol.

Läs föregående artikel

Adlercreutz första ministern som besökte Nato-Sverige

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz träffade Sveriges EU-minister Jessika Roswall i Stockholm den 11 mars. Adlercreutz var den första ministern som besökte Sverige efter att Sveriges blev fullvärdig medlem i Nato.

Läs följande artikel