Satsningar på idrott och motion leder till välmående människor och dessutom inbesparingar i kostnader som olika sjukdomar och hälsoproblem förorsakar.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »