Magnus Hertzberg kandiderar i EU-valet

Journalisten Magnus Hertzberg från Helsingfors kandiderar för SFP i Europaparlamentsvalet. 66-årige Hertzberg är en känd profil från TV-Nytt. Han pensionerades från reporterjobbet vid Svenska Yle i fjol.

– Jag vill gärna vara med och trygga SFP:s mandat  i Bryssel. Det är oerhört viktigt att partiet är representerat i parlamentet. Så har det varit sedan Finland blev medlem i unionen och så ska det vara nu, säger Hertzberg.

Han var själv i tiden med och bevakade Finlands förhandlingar om EU-medlemskapet. Han anser att den viktigaste frågan för EU är en snabb koordinering av stödpolitiken till Ukraina.

– Om EU inte gör en insats nu är nog hela unionens trovärdighet på spel. Kriget ska inte föras på Putins villkor. Varför inte bilda ett team med ledande säkerhetspolitiska och militära experter med befogenheter att koordinera och intensifiera EU-ländernas stöd till Ukraina, föreslår Hertzberg.

Han betonar samtidigt att EU är en viktig plattform för att skapa ett mänskligare Europa.

– Klimatpolitiken kräver att vi tillsammans lyckas med den gröna omställningen som också är en nyckel för ekonomisk tillväxt. Ett livligt europeiskt studentutbyte är viktigt – det gör att unga lär sig språk och varandras tänkesätt.

– Det ska dock finnas en sund balans mellan det som bestäms på EU-nivå och det som varje land suveränt bestämmer själv, säger Hertzberg.

Europaparlamentsvalet är den 9 juni i år.

Minister Bergqvist: Ungas delaktighet ska främjas även inom välfärdsområdena

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på fredag eftermiddag i evenemanget ”Nuorten hyvinvointialueiden tulevaisuus” i Helsingfors. Evenemanget samlade aktiva från regionala ungdomsfullmäktigen. Bergqvist lyfte i sin taltur att ungas delaktighet ska stärkas även inom välfärdsområdena.

Läs föregående artikel

Bergqvist om ny utredning: ”Vi vill ge den svenskspråkiga toppidrotten ett lyft”

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist har tillsatt en utredningsperson för att kartlägga de svenskspråkiga utbildningsvägarna och stödfunktioner för idrottare som vill satsa på en toppidrottskarriär. Bakgrunden till utredningen är de starka skrivningarna i regeringsprogrammet om den svenskspråkiga utbildningen och underlättandet av samordningen av idrottskarriären med studier och arbete. Regeringen har också som målsättning att förbättra idrottarnas förutsättningar att avancera professionellt till världstoppen.

Läs följande artikel