Bergqvist om tredje tilläggsbudgeten: Ett steg närmare förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron

Riksdagen har idag fört remissdebatt om den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens satsningar i tilläggsbudgeten och är speciellt glad över pengarna för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas.

– De här broarna är vår enda väg till fastlandet och förnyandet av broarna är ett måste för att till exempel säkerställa riksomfattande transporter av byggmaterial från industrierna i Pargas. Det känns fint att behandlingen av ärendet nu har kommit igång i riksdagen, säger Bergqvist.

Den tredje tilläggsbudgeten för 2021 innehåller bland annat satsningar på barn och unga, stöd till företagare och tidigareläggning av investeringar. Pargasbroarna hör till de trafikprojekt vars finansiering tidigareläggs.

– Broarna är i ytterst dåligt skick och SFP har jobbat hårt för att påskynda processen kring broarnas finansiering. Jag är glad över att det här fått gehör också i ansvariga ministerier, säger Bergqvist. 

Bergqvist: Viktigt att utveckla sjöbevakningens närvaro i skärgården!

På tisdag publicerade Åbo Underrättelser en artikel om att Hitis sjöbevakningsstationen hotas av nedläggning. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är bekymrad över nyheten och betonar vikten av myndigheternas närvaro ute i skärgården.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin: Förbättra barnmorskornas arbetssituation

Helsingfors stadsfullmäktigeledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin lämnade in en fullmäktigemotion om att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) . Motionen samlade ett tillräckligt antal namnteckningar av övriga fullmäktigeledamöter och fortskrider nu till vidarebehandling.

Läs följande artikel