Borgarsdóttir Sandelin: Förbättra barnmorskornas arbetssituation

Helsingfors stadsfullmäktigeledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin lämnade in en fullmäktigemotion om att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) . Motionen samlade ett tillräckligt antal namnteckningar av övriga fullmäktigeledamöter och fortskrider nu till vidarebehandling.

Under våren har vi fått oroväckande signaler från barnmorskor, som verkar vid HUS förlossningssjukhus. Jag är oroad för att situationen inte tas på allvar och jag vill att Helsingfors och Helsingfors stads representanter i HUS gör sitt yttersta för att påverka att arbetsmiljön förbättras för barnmorskorna och att HUS slutar med att sammankoppla tidsbundna avtal gång på gång, säger stadsfullmäktigeledamot och SFP:s vice ordförande Borgarsdóttir Sandelin.

Barnmorskorna har lyft upp en rad med olägenheter, ur sin egen synvinkel. De nämner bland annat att arbetsbördan ökat, men lönenivån och arbetstiden är den samma, snuttjobb och vikariat sammankopplas återkommande, oregelbundna arbets- och semestertider och ansvaret växer.

Under coronapandemin har mängden graviditeter och födslar ökat och det är en positiv utveckling. Det ligger i allas intresse att familjer får bästa möjliga förutsättningar till en trygg och säker födsel. Med tanke på Finlands befolkningsutveckling vore det ogenomtänkt och kortsiktigt att till kommande familjer skicka någon annan signal överhuvudtaget, än att bästa möjliga upplevelse vid födslar garanteras. 

Bergqvist om tredje tilläggsbudgeten: Ett steg närmare förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron

Riksdagen har idag fört remissdebatt om den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens satsningar i tilläggsbudgeten och är speciellt glad över pengarna för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Kultur- och evenemangsbranschen behöver komma igång och få stöd!

- Det är många av oss som väntar på att få gå på teater, konserter och olika sorters evenemang igen. Men för att vi ska kunna besöka dessa evenemang behövs yrkesmänniskorna som jobbar för att förverkliga dem. För att inte gå miste om all yrkeskunskap som finns inom kultur- och evenemangsbranschen måste branschen nu få stöd.

Läs följande artikel