Bergqvist: Viktigt att utveckla sjöbevakningens närvaro i skärgården!

På tisdag publicerade Åbo Underrättelser en artikel om att Hitis sjöbevakningsstationen hotas av nedläggning. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är bekymrad över nyheten och betonar vikten av myndigheternas närvaro ute i skärgården.

– Skärgården är unik och därmed är det ytterst viktigt att det finns en instans som känner till förhållandena på ort och ställe, säger Bergqvist. 

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten har nyligen överlämnats till riksdagen för behandling. I redogörelsen finns en skrivning om att gränsbevakningsväsendets närvaro i de glest bebodda områdena vid östgränsen och i skärgården ska tryggas, som minst i nuvarande omfattning. Redogörelsen och riksdagens ställningstagande fastställer Finlands politik för den inre säkerheten för de kommande åren. 

– För att kunna trygga den geografiska jämlikheten i tillgången på brådskande hjälp är det viktigt att servicen upprätthålls på åtminstone samma nivå som nu. Den här frågan har SFP lyft fram under beredningsprocessen. Istället för att skära ned på verksamheten borde man utveckla den, säger Bergqvist.

Rehn-Kivi i interpellationsdebatten: Vårdreformen måste fås i mål


Riksdagen har idag fört en interpellationsdebatt om den kommande vårdreformen. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande försvarade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) reformen och betonade att den nu föreslagna modellen är avsevärt mycket bättre än de tidigare förslagen.

Läs föregående artikel

Bergqvist om tredje tilläggsbudgeten: Ett steg närmare förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron


Riksdagen har idag fört remissdebatt om den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) välkomnar regeringens satsningar i tilläggsbudgeten och är speciellt glad över pengarna för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas.

Läs följande artikel