Bergqvist: Post ska hitta fram även på svenska!

Enligt postlagen ska posttjänster finnas att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. Men oron över att post med en svenskspråkig adress inte hittar fram har vuxit de senaste åren. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), folktingsordförande och medlem i riksdagens kommunikationsutskott, kräver åtgärder som garanterar att postens tjänster fungerar jämlikt oberoende nationalspråk.

– Post med en svenskspråkig adress ska hitta fram på samma villkor som post med en finskspråkig adress. Så verkar läget ändå inte vara idag. Det har lett till att många personer väljer att skriva adressen på finska framom svenska för att försäkra sig om att posten faktiskt når fram. I ett land med två nationalspråk ska det inte få vara så här, säger Bergqvist. 

Det finns många exempel på där korrekta svenska adresser korrigerats till finska, skickats tillbaka eller genomgått adressutredningar vid posten. Det här leder till att posten fördröjs eller helt enkelt inte når mottagaren. Det här lyfter Bergqvist fram i det skriftliga spörsmål hon lämnat till regeringen.

– Följden har bland annat varit räkningar som levererats efter förfallodag och kallelser till läkare eller operation som inte nått patienten inom rimlig tid. Svenska Finlands folkting har kontaktats upprepade gånger de senaste åren gällande svenskspråkigas oro över posten, säger Bergqvist. 

– Posten är väl medvetet om utmaningarna med de svenskspråkiga adresserna. Trots detta verkar situationen förvärras. Jag förutsätter nu att ansvarige minister tar tag i ärendet och utreder situationen ordentligt, säger Bergqvist.

SFP-riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi, Eva Biaudet, Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har även undertecknat spörsmålet.

Partierna förhandlade om förtroendeplatser i Österbottens välfärdsområde

På torsdag kväll samlades partiernas representanter för att förhandla om förtroendemannaposterna i Österbottens välfärdsområde. Svenska folkpartiet, som är det största partiet i välfärdsområdet, ledde förhandlingarna. Under förhandlingarna förhandlades de olika organens storlek och sammansättning.

Läs föregående artikel

Henriksson: Viktiga beslut för ekonomin och de studerande

Regeringspartierna har idag kommit överens om ett paket med sysselsättningsåtgärder som förstärker den offentliga ekonomin med minst 110 miljoner euro. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd över att regeringspartierna hållit fast i den överenskommelse som tidigare gjorts.

Läs följande artikel