Partierna förhandlade om förtroendeplatser i Österbottens välfärdsområde

På torsdag kväll samlades partiernas representanter för att förhandla om förtroendemannaposterna i Österbottens välfärdsområde. Svenska folkpartiet, som är det största partiet i välfärdsområdet, ledde förhandlingarna. Under förhandlingarna förhandlades de olika organens storlek och sammansättning.

Under förhandlingarna beslöts att styrelsen ska ha tretton platser. Ordförandeskapet i styrelsen gick till SFP, medan viceordförandeskapen gick till SDP och Saml. Styrelsens sammansättning blir SFP åtta platser, SDP två platser och Saml, KD och Sannf en plats var.

SFP får också ordförandeskapet i fullmäktige, som får fyra viceordföranden. Första viceordförandeskapet går till SDP, andra och fjärde till SFP och tredje viceordförandeskapet till Saml. 

– Förhandlingarna var långa och stundvis svåra men fick ett bra slut och avslutades med applåder från samtliga partier. Valresultatet skulle ha gett SFP samtliga ordförandeskap och viceordförandeskap men genom att också de mindre partierna fick en del ordförandeskap så kunde vi till slut enas, säger Patrick Ragnäs, SFP:s gruppordförande och utsedd förhandlare från SFP.

SFP:s förhandlare i Östra Nylands välfärdsområde nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna

SFP:s förhandlare i Östra Nyland är glada över resultatet i förhandlingarna om de politiska förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde. På basis av förhandlingarna kommer SFP att få ordförandeskapet och andra vice ordförandeskapet i styrelsen, fyra styrelseplatser och första viceordförandeskapet i fullmäktige. Därtill får partiet ordförandeskapet i Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden, individsektionen, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Post ska hitta fram även på svenska!

Enligt postlagen ska posttjänster finnas att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. Men oron över att post med en svenskspråkig adress inte hittar fram har vuxit de senaste åren. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), folktingsordförande och medlem i riksdagens kommunikationsutskott, kräver åtgärder som garanterar att postens tjänster fungerar jämlikt oberoende nationalspråk.

Läs följande artikel