Bergqvist: Rättvisa i fastighetsskatten tar ett steg framåt

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläds över att en del av fastighetsskattereformen nu framskrider. På tisdagen inledde riksdagen behandlingen av det lagförslag som ska befria naturskyddsområden från fastighetsskatt.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. Lagen ska tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2021.

Jag är glad över att naturskyddsområden nu befrias från fastighetsskatt. För ägaren finns det inget ekonomiskt värde i en mark som inte kan användas. Det här är en viktig princip för fastighetsskattens fortsatta behandling, säger Bergqvist.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet i fastighetsskattereformen en reform där beskattningsvärdena i fastighetsbeskattningen bättre än nu beaktar både markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.

Arbetet för att få en rättvis fastighetsskatt i skärgården fortsätter. De chockhöjningar som Skatteförvaltningen gjort är långt ifrån skäliga. En del kan åtgärdas med denna lag och resten hoppas vi kunna åtgärda då fastighetsskattereformen presenteras, säger Bergqvist

Adlercreutz: En sänkning av elskatten slår många flugor i en smäll

Idag behandlas sänkningen av elskatten i riksdagen. I och med lagändringen sänks elskatten för industrin till EU:s miniminivå från och med början av 2021. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar reformen och dess positiva effekter på Finlands konkurrenskraft och på övergången till renare teknologier.

Läs föregående artikel

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har nominerat ytterligare 6 kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas.

Läs följande artikel