Adlercreutz: En sänkning av elskatten slår många flugor i en smäll

Idag behandlas sänkningen av elskatten i riksdagen. I och med lagändringen sänks elskatten för industrin till EU:s miniminivå från och med början av 2021. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar reformen och dess positiva effekter på Finlands konkurrenskraft och på övergången till renare teknologier.

– Sänkningen av elskatten har en avgörande roll i att höja vår konkurrenskraft eftersom den kraftigt sänker elkostnaderna för industrin. Speciellt med tanke på den pågående pandemin och de ekonomiska utmaningar som den orsakar är det viktigare än någonsin att Finland satsar på att skapa ett gynnsamt investeringsklimat som lockar företag hit och främjar verksamhetsförutsättningarna för redan etablerad industri, säger Adlercreutz.

Sänkningen av elskatten sporrar också övergången från teknologier som baserar sig på förbränning till användning av utsläppsfri el. 

Den här utvecklingen är enormt viktig också med tanke på att vi förbundit oss till att sluta bränna kol och på längre sikt torv. Många av de alternativ som vi behöver bygger på el – vare sig det är fråga om värmepumpar eller andra lösningar. Nu kan vi få fart på den utveckling som behövs. Det här är också ett bevis på hur klimatmål och konkurrenskraft inte skall ställas mot varandra.

Adlercreutz betonar även vikten av att skapa förutsägbarhet för företagen.

– Särskilt i krissituationer – men givetvis även i normala förhållanden – är det viktigt att främja förutsägbarheten för företagen. Stabila förhållanden skapar förutsättningar för investeringar, vilket är speciellt viktigt med tanke på vår investeringsintensiva industri och vår ekonomiska utveckling på lång sikt. Jag hoppas att detta är första steget på väg mot en långsiktig och förutsägbar industripolitik. 

Rehn-Kivi gläds över matrestaurangernas lättare restriktioner

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag fått sitt betänkande klart över förslaget om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget som innehåller ändringar och restriktioner för restaurangverksamheten ska förhindra spridningen av covid 19-viruset som på senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I det ursprungliga förslaget behandlades alla klubbar, caféer och restauranger på samma sätt, men nu vill man ge matrestauranger och caféer lättare restriktioner. Enligt betänkandet kan till exempel kundplatserna begränsas med högst 25 procent från det normala, istället för med hälften som i det ursprungliga förslaget. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) har starkt drivit på den lättare begränsningen för framför allt små matrestauranger och gläds över utskottets enhälliga betänkande.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Rättvisa i fastighetsskatten tar ett steg framåt

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläds över att en del av fastighetsskattereformen nu framskrider. På tisdagen inledde riksdagen behandlingen av det lagförslag som ska befria naturskyddsområden från fastighetsskatt.

Läs följande artikel