Fastighetsskatten tenderar att bli en allt viktigare skatt för kommunerna. Återhållsamhet i om skatteuttaget rekommenderas, eftersom fastighetsskatten inte beaktar den beskattades betalningsförmåga.
Vi anser inte att det är motiverat att utvidga fastighetsskatten till jord- och skogsbruksmark.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »