Politik A-Ö: Fastighetsskatt

Fastighetsskatten tenderar att bli en allt viktigare skatt för kommunerna. Återhållsamhet i om skatteuttaget rekommenderas, eftersom fastighetsskatten inte beaktar den beskattades betalningsförmåga.
Vi anser inte att det är motiverat att utvidga fastighetsskatten till jord- och skogsbruksmark.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Partisekreterare Guseff: Absurda fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården

– De absurda höjningar av fastighetsskatterna som vi hört om nu från Åbolands skärgård måste stoppas. Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja egendom som kanske hört till släkten i hundratals år, konstaterar Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.