Bergqvist: Vi behöver förändringar för att få fler företagsinvesteringar

Amcham Finland och Business Finland arrangerade på onsdagen en valdebatt kring näringslivet i Finland där fokus låg på hur man kunde främja företagens möjligheter att investera och öka resurserna till forskning och utveckling. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist lyfte fram flera åtgärder för att göra Finland till ett ännu mer attraktivt land att investera i.

– För att vi ska kunna tävla på den internationella marknaden behöver vi en mer sporrande skattelagstiftning, en flexiblare arbetsmarknad och snabba tillståndsprocesser. Dessa frågor kommer ständigt fram som hinder för nyetableringar i dagens läge. Vill vi att fler företag ska etablera sig här – ja då måste vi också kunna modernisera våra system så de bättre motsvarar morgondagens behov, konstaterar Bergqvist.

Enligt den rapport som publicerades under tillställningen är också tillgången till arbetskraft en allt mer aktuell fråga.

– Allt fler företag har svårt att hitta den arbetskraft som de behöver och därför måste vi också avskaffa behovsprövningen. Företagen måste själva få välja vem de vill anställa, säger Bergqvist.

Finlands geografiska placering har setts som en osäkerhetsfaktor för företagen då de vill etablera sig. Bergqvist anser däremot att Finland har bevisat sin styrka.

– Det att vi också under kristider kan upprätthålla stabilitet borde ses som en stor fördel. Vår krishanteringsförmåga och försörjningsberedskap är på en mycket hög nivå. Det här borde vi bättre lyfta fram i arbetet med att locka fler företag till Finland, säger Bergqvist.

Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tilldelats huvudansvaret i Europaparlamentet för bearbetningen av ett uppdaterat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktivet revideras nu för första gången på 30 år och ämnar förbättra kvaliteten av Europas vattendrag, sjöar och hav genom skärpta regelverk.

Läs föregående artikel

Äntligen kan translagen fås i mål!

Idag har social- och hälsovårdsutskottet fått klart sitt betänkande om lagförslaget om könsfastställelse, den så kallade Translagen. Finlands translagstiftning har länge fått utstå kritik av flera människorättsinstanser och den kränker också FN:s konvention om grundläggande mänskliga rättigheter. En reform av denna lagstiftning har därför ingått i regeringsprogrammet och i september överlämnades regeringens proposition till ny translagstiftning till riksdagen. Social- och hälsovårdsutskottet har under hösten behandlat ärendet med ett omfattande hörande av sakkunniga och intresseorganisationer. Riksdagsledamot och utskottsmedlemmen Veronica Rehn-Kivi, SFP, är lättad och glad över att betänkandet äntligen har godkänts.

Läs följande artikel