Företagsklimatet i Finland ska vara positivt. Vi måste ge möjligheter för företag att grundas och utvecklas. Vår tillväxt härstammar från de små- och medelstora företagen.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »