Bergqvist vill fortsätta som SFP: s vice ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

– SFP är ett liberalt och borgerligt parti som på alla plan jobbar för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde. Att få jobba för SFP och vår värdegrund känns nu viktigare än någonsin och därför vill jag gärna fortsätta arbetet som SFP: s vice ordförande, säger Bergqvist. 

De senaste årens kriser har satt sina spår på både landets ekonomi och den enskilda människans upplevelse av trygghet. 

– I en värld som präglas av osäkerhet är det viktigt att vi fortsätter arbetet för det trygga i samhället; vård, utbildning och en fungerande vardag. Vi behöver en hållbar ekonomisk politik som skapar framtidstro även för kommande generationer, säger Bergqvist.

Bergqvist är andra periodens riksdagsledamot från Egentliga Finland och har fungerat som SFP: s vice ordförande sedan år 2017. Svenska folkpartiets partidag hålls i Tammerfors den 9–11 juni. 

Samuel Broman blir ny kretsordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Jakobstad lördagen den 27 maj vid Jakobstads gymnasium. Tre kandidater hade innan mötet meddelat intresse för ordförandeskapet. Efter omröstningen föll rösterna 63 av 104 röster (60%) på Broman och han blir därmed SFP i Österbottens nya kretsordförande.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten sammanträdde i Jakobstad

Lördagen 27 maj samlades SFP i Österbotten till kretsmöte vid Jakobstads gymnasium. 104 delegater från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på mötet där Samuel Broman valdes till ny kretsordförande och Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström valdes till nya vice ordföranden.

Läs följande artikel