SFP i Österbotten sammanträdde i Jakobstad

Lördagen 27 maj samlades SFP i Österbotten till kretsmöte vid Jakobstads gymnasium. 104 delegater från Kristinestad i söder till Karleby i norr samlades på mötet där Samuel Broman valdes till ny kretsordförande och Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström valdes till nya vice ordföranden.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson gav sin hälsning till mötet där fokus låg på det politiska läget i Finland och SFP:s viktiga ställning i regeringsförhandlingarna. Henriksson lyfte även riksdagsvalet och betonade kretsens roll inför den kommande perioden med många val. Riksdagsledamöterna Anders Norrback och Mikko Ollikainen gav sina hälsningar, liksom också Europaparlamentariker Nils Torvalds. Kretsmötet delade totalt ut 15 förtjänsttecken under mötet.

Under mötet diskuterades organisationen, regeringsbildningen och den regionala utvecklingen aktivt under den allmänpolitiska debatten. Andra teman som lyftes fram under diskussionen var till exempel hur kretsen ska jobba för jämställdhet och ungas möjligheter att påverka. Kretsmötet fastställde även en strategi för SFP i Österbotten med fokus på regionen 2030. 

Förutom nytt presidium valde kretsmötet även hälften av kretsstyrelsens medlemmar för perioden 2023-2025. Kretsstyrelsen består av följande medlemmar:

2023-2025

Ordinarie: Helena Broända, ersättare: Adam Näse (Kronoby)

Ordinarie: Jan Ray, ersättare: Jessica Påvall (Larsmo)

Ordinarie: Anders Sandlin, ersättare: Nina Brännkärr-Friberg (Jakobstad)

Ordinarie: Gunilla Lillbacka, ersättare: Jens Antus (Vörå)

Ordinarie: Marlen Timonen, ersättare: Jan-Ove Nyman (Karleby)

Ordinarie: Carola Bengs-Lattunen, ersättare: Filip Norrgård (Malax)

Ordinarie: Tommy Englund, ersättare: Eva Lillmangs (Kristinestad)

Ordinarie: Amanda Åkersten, ersättare: André Martinez (SU)

2022-2024

Ordinarie: Jan-Anders Lundenius, ersättare: Mirja Högstrand (Kaskö)

Ordinarie: Anna-Lena Kronqvist, ersättare: Johan Holm-Rosbäck (Korsnäs)

Ordinarie: Sofia Mitts-Björkblom, ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund (SvKF)

Ordinarie: Christer Rosengren, ersättare: Marianne Buss (Sen.)

Ordinarie: Anja Lillqvist, ersättare: Bernhard Hjulfors (Pedersöre)

Ordinarie: Johanna Kauppinen, ersättare: Lars Rosenblad (Vasa)

Bergqvist vill fortsätta som SFP: s vice ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

Läs föregående artikel

SFP i Soite nöjda med samarbetsavtal gällande svenskspråkig service

Mellersta Österbottens välfärdsområde samlades till fullmäktigemöte idag måndag 29.5. SFP-gruppen inom välfärdsområdet är särskilt nöjda med behandlingen av avtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster.

Läs följande artikel