Bergqvist vill se sänkta och skäliga elöverföringskostnader

På måndagen publicerade YLE en granskning över elbolagens höjda elöverföringspriser de senaste åren. Svenska Folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist ser utredningen som ett positivt steg i frågan om vad man ska göra för att tackla problemet.

Den här granskningen tar fasta på det som många finländare redan en längre tid upplevt – prishöjningarna har inte varit skäliga, säger Bergqvist.

De höjda elöverföringspriserna har hittills oftast motiverats med kostnaden för utbyggnad av elnätet och investeringar i att göra elnätet stormsäkert. Enligt YLE:s granskning utgör dessa investeringar dock enbart en liten del av den faktiska prishöjningen för konsumenten.

Så pass markanta höjningar av priserna som det nu varit måste kunna motiveras. Om priserna höjs måste investeringar göras i samma takt, säger Bergqvist

I regeringsprogrammet står det att möjligheterna för att begränsa den årliga höjningen av elöverföringsavgifter ska utredas. Bergqvist hoppas på att man i samband med den här utredningen inte enbart stävjar prishöjningarna utan ser över systemet i sin helhet.

Det finns ett tydligt systemfel. Konsumenterna har helt fallit utanför ekvationen då ändringar gjordes i Energimyndighetens regelverk för fem år sedan. Konsumenterna måste få valuta för pengarna säger Bergqvist.

Rehn-Kivi: Restriktionerna för restaurangerna måste ses över

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag och igår i behandlat förslaget om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget innehåller ändringar och restriktioner för restaurangverksamheten där syftet är att försöka förhindra spridningen av covid 19-viruset som på senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I förslaget behandlas alla barer, caféer och restauranger på samma sätt. Enligt riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är det viktigt att agera med restriktioner före spridningen tar fart på allvar men hon anser ändå förslaget vara problematiskt.

Läs föregående artikel

Hälften av SFP-kandidaterna klara i Nykarleby

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Nykarleby nominerade på söndag kväll 20 kandidater för kommunalvalet i april 2021. Det här är hälften av SFP:s kandidatbukett i Nykarleby, partiet har rätt att nominera totalt 40 kandidater.

Läs följande artikel