SFP tar plats i stadsstyrelsen i Sastamala för första gången

SFP tar plats i Sastamalas stadsstyrelse efter SFP:s goda valresultat med Wilhelm von Nandelstadh som SFP:s enda kandidat. SFP gick till val i valförbund med Samlingspartiet. Efter förhandlingarna föreslås även att von Nandelstadh blir ordförande i stadens Koncern- och livskraftsssektion.

– Jag är mycket glad och inspirerad över det förtroende som både väljare och Samlingspartiets och SFP:s gemensamma fullmäktigegrupp visat mig. Att SFP nu tar plats i både stadsstyrelsen och Koncern- och livskraftssektionen är historiskt i Sastamala, säger von Nandelstadh.

von Nandelstadh ser fram emot att ta sig an de utmaningar som Sastamala står inför.

– Vi måste skapa de rätta förutsättningarna för företag att vilja investera i Sastamala. Dessutom måste  vi vända den negativa utflyttningstrenden, så att unga stannar kvar eller flyttar tillbaka efter studierna. Även Sastamala måste förändras när den omkringliggande världen förändras, säger von Nandelstadh.

Stadsdfullmäktiges slutliga beslut gällande personvalen sker i augusti.

Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) ställde i våras ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Kriterierna för beviljandet av inkvarteringsersättning tar inte förhållanden i skärgården i beaktande, vilket sätter skärgårdselever i en ojämlik sits. En lagändring kan vara aktuell för att rätta till det här missförhållandet, det framkommer i undervisningsminister Saramos svar till spörsmålet.

Läs föregående artikel

Torvalds träffade EU-kommissionär Sinkevicius för att tala om skogsanvändning

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) träffade under onsdagseftermiddagen EU-kommissionär Virginius Sinkevicius, som ansvarar för miljö-, biodiversitet och havsfrågor i kommissionen för att tala aktuella frågor kring det kommande lagförslagspaketet som berör bland annat användningen av skog.

Läs följande artikel