Beslut ska tas med individen i åtanke

För SFP är det viktigt att varje person känner sig trygg att leva i Finland. Riksdagsvalskandidat Greger Forsblom tar fasta på regeringens roll och att de som sitter vid beslutsfattarborden har en stor roll i att trygga finländarnas vardag.

–  De gångna fyra åren har på många sätt omkullkastat mycket. Pandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina är saker som vi inte räknade med kunde hända. I Finland får vi skatta oss lyckliga att vi under dessa år har haft en regering som tagit ansvar och agerat med kraft för att minimera följderna av dessa globala kriser för invånarna, säger Forsblom. 

Forsblom vill därför att vi ser det positiva och lägger fokus på hur läget ser ut idag i Finland och hur det har kunnat se ut om det inte vore för åtgärderna som togs.

Inför det stundande riksdagsvalet florerar många vallöften kombinerade med krav på inbesparingar för att balansera statens ekonomi. De som idag kritiserar åtgärderna och låntagningen hade inte under pandemins intensivaste period och har ännu inte idag svar på vad som kunnat gjorts annorlunda, men man behöver inte vara ”så häv fö ti moitt ”, säger Forsblom.

Forsblom själv väljer att se med spänning på framtiden och vill att man i alla situationer fokuserar på individen när politiska beslut tas. Han uppmanar politiker att inte glömma för vem man jobbar för – invånarna.

– Vi vet inte hur de kommande åren kommer att se ut globalt, men i valet 2 april kan Finlands folk välja på vilka värderingar landet ska styras. Som medlem i SFP är jag stolt över det arbete och det ansvar partiet tagit i regeringen under den gångna mandatperioden. Som kandidat i vårens val och som riksdagsledamot om jag blir invald vill jag arbeta för en ansvarsfull ekonomisk politik med respekt och omtanke om de svagaste i vårt samhälle.

– Som SFP:are betonar jag alla människors lika värde och rätt att bli respekterad, sedd och hörd, avslutar Forsblom.

Blomqvist: Det ska vara lätt att kombinera familj och arbetsliv

Årligen den 19 mars uppmärksammar vi Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen, som firas till minne av Canths födelsedag. Canth var en aktiv samhällspåverkare som krossade många glastak i slutet av 1800-talet och gjorde en betydande karriär som författare och journalist i vårt land. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, påminner på jämställdhetsdagen om vikten av fortsatt aktivt arbete för en mer jämställd arbetsmarknad.

Läs föregående artikel

Helsingfors grundar en Nordisk skola!

SFP:s fullmäktigeledamöter Nora Grotenfelt, Marcus Rantala och Björn Månsson välkomnar planerna på en Nordisk skola i Helsingfors.

Läs följande artikel