Helsingfors grundar en Nordisk skola!

SFP:s fullmäktigeledamöter Nora Grotenfelt, Marcus Rantala och Björn Månsson välkomnar planerna på en Nordisk skola i Helsingfors.

Nämnden för fostran och utbildning diskuterade i dag ett förslag att Yhtenäiskoulu i Kottby skulle bli Finlands första Nordiska skola och starta verksamheten 2024. Detta 10 år efter att Marcus Rantala som första undertecknare lämnade in en motion i ärendet i stadsfullmäktige i Helsingfors.

– Jag är givetvis glad och nöjd att vi äntligen kommer till skott. Detta visar att resultatpolitik ofta kräver långsiktighet. Den nya Nordiska skolan kommer att ha en stor betydelse för Helsingfors som en öppen, intressant och dynamisk nordisk huvudstad. Den kommer också att förstärka det tvåspråkiga Helsingfors och Finland, konstaterar Rantala.

– Upplägget motsvarar det som SFP förslag i början, säger Rantala. Skolan hör till det finska skolväsendet, har en egen läroplan, det handlar inte bara om det finska och svenska utan skolan har en bredare, tydlig nordisk profil. Samarbetet med skolan i Kottby är också välkommet. 

– Den nya Nordiska skolan är ett välkommet tillskott i Helsingfors utbildningspalett och kan förhoppningsvis också vara ett lockbete när det gäller nordisk arbetskraft och återflyttare. Nu har processen varit bra och inkluderande och utgått från innehållet innan man funderat på lokaliseringen. Det är viktigt att skolans lärare, ledning och personal är engagerade och motiverade när vi nu går in i nästa fas, konstaterar Nora Grotenfelt, SFP:s medlem i nämnden för fostran och utbildning.

– Förhoppningsvis blir detta startskott för någonting nytt och spännande som kan sprida sig till de övriga nordiska huvudstäderna, säger Grotenfelt och Rantala. 

Tanken på en Nordisk skola i Helsingfors är ungefär tio år gammal. Då SFP reviderade sitt utbildningspolitiska program fanns det i förslaget en tanke på en ”Svensk skola”, liknande de engelska, franska, tyska och ryska språkskolorna, berättar SFP:s gruppanförande Björn Månsson.

– Eftersom vi redan har många svenska skolor i Helsingfors föreslog jag för att undvika missförstånd att den svenska språkskolan skulle heta Nordiska skolan och få en bredare, allnordisk profil. Det har dröjt, men nu blir drömmen verklighet, konstaterar Björn Månsson.

Beslut ska tas med individen i åtanke

För SFP är det viktigt att varje person känner sig trygg att leva i Finland. Riksdagsvalskandidat Greger Forsblom tar fasta på regeringens roll och att de som sitter vid beslutsfattarborden har en stor roll i att trygga finländarnas vardag.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Det nordiska samarbetet stärker våra samhällen

Imorgon, den 23 mars, firas Nordens dag. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonar den nordiska samhörighetens och det nordiska samarbetets stora betydelse. De senaste åren har varit omvälvande. Först rubbade coronapandemin om vår trygghetskänsla, och nu i och med Rysslands brutala, fullskaliga anfallskrig mot Ukraina har vi krig i Europa. Under den här tiden har det nordiska samarbetets betydelse framkommit klart och tydligt, både gällande förväntningarna på samarbetet men även möjligheterna att vidareutveckla samarbetet, framhåller Blomqvist.

Läs följande artikel