Beslut som främjar kvinnors hälsa togs i Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde inledde veckan med fullmäktigemöte. Det mest brännande ärendet på föredragningslistan gällde välfärdsområdets ekonomi. Fullmäktige godkände en korrigering i budgeten och ekonomin diskuterades flitigt. Sparkraven på Österbottens välfärdsområde är stränga, vilket tvingar beslutsfattare och tjänstemän att prioritera och fatta tunga beslut. Den övergripande målsättningen är att satsa på förebyggande tjänster och tidiga insatser, på så vis sparar man in på den mest krävande och dyraste vården.

Flera motioner fick svar under mötet, bland annat en motion av Johanna Holmäng (SFP) om att välfärdsområdet ska erbjuda gratis mensskydd i skolorna i regionen. I svaret konstateras att det gäller en principiell fråga om välfärdsområdets ansvarsområde. Mensskydd tolkas som en normal hygienprodukt som skulle falla inom en hälsoförebyggande verksamhet, vilket är något som kommunerna ska tillhandahålla. Holmäng konstaterar att hon är nöjd med svaret även om hon såklart hade hoppats att motionen blivit godkänd.

– Eftersom vår regering sänker momsen på mensskydd från 24% till 14%, ser jag det som att vi tagit ett litet steg framåt i den här frågan, säger Holmäng.

Maria Tokou (SFP) kommenterar också svaret på motionen. I bakgrunden finns att Svensk Ungdom lämnat in en motion till SFP i Österbottens kretsmöte i maj 2023 om att kretsen ska jobba för att tillhandahålla gratis mensskydd på offentliga toaletter. Motionen godkändes av kretsmötet. Tokou är ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten.

– Jag önskar att välfärdsområdet i framtida budgetberedningar utreder kostnaden och möjligheten att erbjuda mensskydd på toaletterna i välfärdsområdets egna utrymmen, säger Tokou.

Flera motioner gällde kvinnors hälsa. Eva-Maria Strömsholm (SFP) fick svar på sin motion om att välfärdsområdet ska börja använda HPV-tester i samband med screeningen av cancer i livmodern. Motionen godkändes. Strömsholm framförde sitt tack och hälsningar till välfärdsområdet genom Nina Brännkärr-Friberg (SFP) under mötet.

Lotta Alhonnoro (Gröna) fick även svar på sin motion om att erbjuda mödrafysioterapi i anslutning med rådgivningstjänsterna. Fysiska besök kommer inte att erbjudas alla mödrar men anvisningar och informationspaket om hur man kan ta hand om bäckenbottenmuskulaturen i samband med en förlossning kommer att utvecklas.

– Tiden när kvinnor teg och led i det tysta är över, slår Johanna Holmäng fast. Holmäng är barnmorska till yrket och ser det som ytterst viktigt att välfärdsområdet förebygger dylika sjukdomar som drabbar specifikt kvinnor.

Ytterligare lämnade Ramieza Mahdi (SFP) tillsammans med Sari Sommpi (SFP) in en motion om att välfärdsområdet ska erbjuda sjukvård åt papperlösa personer. Rainer Bystedt (SFP) efterlyste i sin motion interna controllers för att följa upp de ekonomiska inbesparingarna av åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet.

Tack vare SFP ses kraven för språktillägg över i Soite

Välfärdsområdesfullmäktige i Mellersta Österbotten samlades för möte i Perho måndagen 2.10. På agendan fanns bland annat godkännande av personalprogram och uppdatering av investeringsplaner. Personalprogrammet är framtaget för att konkretisera de målsättningar i välfärdsområdets strategi som berör personalen. Välfärdsområdet har i sin strategi slagit fast att personalens välmående och kompetens är en av de allra viktigaste nyckelfrågorna för området.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten samlades till strategidagar

SFP i Österbottens kretsstyrelse samlades 29-30.9 till strategidagar i Helsingfors. Strategidagarnas främsta fokus var att rent konkret behandla den nya strategin som godkändes under kretsmötet i maj 2023.

Läs följande artikel