Bevara de rena inhemska livsmedlen

Christel Liljeström: – Odling av genmodifierat är inte är stort i Europa men vi bör klarlägga hur vi vill ha det i Finland.

I Ingå hölls på tisdag 17.2 en diskussion om ”Vad ska vi använda våra åkrar till?”.

– Vår region har en stor fördel: närheten till konsumenterna. Den måste vi förvalta väl och producera det som konsumenten vill ha. Det som är närodlat hos oss fyller ofta även kriterierna för det ekologiska fotspåret, underströk Christel Liljeström i diskussionen.

– Att certifiera produkter som ekologiska är en så byråkratisk process att odlaren låter ofta bli. Vi litar på att konsumenter ser fördelen med att maten är närodlad och uppfattar med alla sina sinnen dess tilläggsvärde, hoppades Liljeström. Europeiska Unionen har ett förslag om att varje EU land självt ska avgöra om den tillåter odling av genmodifierade växter som godkänts för den europeiska marknaden. Parlamentet förväntas godkänna förslaget.

– Trots att odlingen av genmodifierat inte är stort i Europa bör vi i Finland klarlägga för oss själva hur vi vill ha det. I dag odlas inga GMO-livsmedel alls i Europa men nog utanför. Hos oss finns ingen konsumentefterfrågan och den allmänna opinionen avgör hur det blir i framtiden, påpekar Christel Liljeström.

Liljeström förespråkar klarare regelverk för både böndernas som konsumenternas skull. Det finns redan en genmodifierad majssort som är godkänd inom EU. Trots att den går att odla även i Finland så har den genmodifierade insektresistensen ingen betydelse hos oss. Å andra sidan har man i USA tagit fram en genmodifierad potatissort som har mindre av det cancerframkallande ämnet akrylamid än vanlig potatis. Det finns alltså både för- och nackdelar.

– Vi hinner alltså ännu avgöra själva om vi vill tillåta GMO-livsmedel. Om GMO grödor som godkänts i Europa hinner komma in på vår marknad är det för sent att avgöra om Finlands ska tillåta odling eller inte, avslutar Liljeström.

Niklas Andersson kandiderar för SFP

Raseborgspolitikern Niklas Andersson ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet.

Läs föregående artikel

Se till pensionärers trygghetsbehov

Pensionärer ska också få något för sina skattepengar.

Läs följande artikel