Politik A-Ö: Jordbruk och djurhållning

SFP arbetar för att skapa förutsättningar för lönsamt inhemskt och i allt högre grad ekologiskt jordbruk. Vi arbetar för att djurhushållningen följer samma höga nivå av etiska principer som i Finland i hela EU.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »