Bevara de tvåspråkiga tingsrätterna!

Nästan hälften av de tingsrätter som föreslås stängas är tvåspråkiga.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Thomas Blomqvist träffade i dag justitieminister Jari Lindström. Blomqvist och Henriksson krävde under mötet att bland annat Borgå och Raseborg och sammanträdesplatsen i Jakobstad bevaras i den föreslagna tingsrättsreformen. Nästan hälften av de tingsrätter som föreslås stängas är tvåspråkiga.

– Tar man i beaktande de tvåspråkiga tingsrätternas betydelse för den svenskspråkiga befolkningen står det klart att tingsrätterna i Borgå och Raseborg måste bevaras. I samband med reformen bör man se till att det dessutom finns ett tillräckligt antal domare och personal med kunskaper i svenska samt auskulteringsplatser för svenskspråkiga, säger tidigare justitieminister Henriksson.

Riksdagens grundlagsutskott har fastställt att en språklig konsekvensbedömning bör göras ifall administrativa ändringar kan påverka finländarnas möjligheter att få service på sitt eget språk. Henriksson och Blomqvist kräver en konsekvensbedömning av tingsrättsreformen ur de språkliga rättigheternas synvinkel.

– De potentiella inbesparingarna från reformen är ytterst små då det kommer till att balansera statsekonomin. Samtidigt är skadan som följer av att tingsrätterna avskaffas mångdubbel. Om alla föreslagna tingsrätter läggs ner blir avståndet till närmaste tingsrätt allt längre för den enskilde medborgaren. Det gör att medborgarnas rättsskydd blir olika beroende på var de bor. SFP:s skuggbudget visar att det går att spara på annat håll, säger Blomqvist.

Flyttvågen till Sverige oroar Henriksson

Attitydklimatet i Finland, samt färre jobbmöjligheter hör till de viktigaste skälen för att många nyutexaminerade finländare söker sig till Sverige efter jobb. Det säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Nu börjar ordförandedebatterna!

Kandidaterna i vårens ordförandeval, riksdagsledamot Anders Adlercreutz, riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman beger sig ut på turné.

Läs följande artikel