Biaudet: Anslut Malms flygfält till Sibbo storskogs nationalpark

Idag förde riksdagen remissdebatt om riksdagsledamot Eva Biaudet’s lagmotion om att ansluta Malms flygfält till Sibbo storskogs nationalpark.

– Utbyggnaden av Malms flygfält skulle förstöra levnadsmiljöerna för ett stort antal djur och utrotningshotade arter. Malms flygfält utgör ett unikt ekosystem. Förslaget att förena området med nationalparken skulle skydda och bevara Malms flygfält och dess stora enhetliga ängsområden med omgivning. Lagförslaget möjliggör även en fortsättning för småskalig flygverksamhet med el eller förnybara bränslen, säger Biaudet.

– Malms flygfält omgivs av en unik ängsmiljö med utrotningshotade djurarter som har uppstått under de nittio år som Malms flygfält varit verksam. Malms flygfält var ett av de första flygfälten i världen som byggdes för internationell flygtrafik, säger Biaudet. 

Biaudet hoppas på grundlig behandling och debatt i miljöutskottet efter remissdebatten. 

 

I Nagu doftar det enbär, kryddor och gin

Nagu Distillerys produkter har starka kopplingar till den finska skärgården och de finska traditionerna. Texten till ”Naguvalsen” hittas på baksidan av destilleriets Akvavitflaska och deras Nagu Midsummer Gin, midsommarginet, lyfter upp Finlands midsommartraditioner. Att koppla ihop varumärket med Nagu har varit ett strategiskt och medvetet val, berättar Nagubördiga Joanthan Smeds och Anton Lindholm som tillsammans startat Nagu Distillery.

Läs föregående artikel

Norrback: Märklig interpellationsdebatt om halvfärdigt förslag

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamot, Anders Norrback ifrågasätter dagens interpellationsdebatt som fördes i riksdagens plenum om utkastet till lagförslaget om familjeåterföreningar.

Läs följande artikel