Politik A-Ö: Landsbygd

Ett livskraftigt lantbruk är en grundförutsättning för en livskraftig landsbygd. Svenska folkpartiet driver en politik som garanterar ett inhemskt lantbruk med en mångsidig produktion.
Stad och landsbygd stöder varandra och en marginalisering av en region kan ha stora negativa konsekvenser för hela landet. Medborgarnas behov av och rätt till grundläggande service är lika oavsett boningsort. Ekvationen är inte lätt och servicelösningarna ser olika ut beroende på regionala särdrag, vilka därför alltid bör beaktas i beslutsfattandet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

SDP:s beslut lägger krokben för Österbotten

SDPs partidagsbeslut idag om att partiet ska börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen är ett hårt slag mot hela Österbotten. Det slår SFP:s riksdagsledamöter Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand fast.

Partisekreterare Guseff: Absurda fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården

– De absurda höjningar av fastighetsskatterna som vi hört om nu från Åbolands skärgård måste stoppas. Skattemyndigheterna kan inte ha som uppgift att avgöra huruvida folk ska kunna bo kvar i skärgården eller tvinga folk att sälja egendom som kanske hört till släkten i hundratals år, konstaterar Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff.