Ett livskraftigt lantbruk är en grundförutsättning för en livskraftig landsbygd. Svenska folkpartiet driver en politik som garanterar ett inhemskt lantbruk med en mångsidig produktion.
Stad och landsbygd stöder varandra och en marginalisering av en region kan ha stora negativa konsekvenser för hela landet. Medborgarnas behov av och rätt till grundläggande service är lika oavsett boningsort. Ekvationen är inte lätt och servicelösningarna ser olika ut beroende på regionala särdrag, vilka därför alltid bör beaktas i beslutsfattandet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).