Biaudet: Förslaget till ny Sametingslag motsvarar de människorättsrekommendationer Finland mottagit

Arbetsgruppen som förberett en revidering av sametingslagen har presenterat sitt förslag idag den 11 maj. Riksdagsledamot Eva Biaudet har representerat SFP i beredningen.

– Jag gläds för att lagförslaget går framåt med bred enighet och att vi tar på allvar de internationella rekommendationer som Finland fått. Vi vill stärka samernas självbestämmanderätt och trygga deras möjligheter att fatta beslut i frågor om egen kultur, språk och näringar, konstaterar Biaudet. 

– Detta lagförslag ger oss en möjlighet att svara på förväntningar riktade mot Finland  och dessutom fullfölja våra internationella förpliktelser, såsom FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, säger Biaudet.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till justitieministeriet och den politiska behandlingen fortsätter på hösten efter att förslaget varit på utlåtanderunda. 

Eva Biaudet: Finland borde visa att vi hör till EU:s kärna

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) hoppas att Finlands riksdag i morgondagens omröstning om EU:s återhämtningsfond visar med bred majoritet att vi vill fortsätta agera i EU:s kärna. I sitt gruppanförande i riksdagen på tisdag konstaterade Biaudet att det spår som diskussionen om Finlands roll de senaste veckorna har tagit inte är bra.

Läs föregående artikel

Henriksson: Nu får Finland sin äldreombudsman

Regeringen har i dag godkänt förslaget att inrätta tjänsten som äldreombudsman. Ombudsmannens skulle få i uppgift att bevaka de äldres ställning och rättigheter samt att föra fram de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att denna långtida fråga nu fått en lösning.

Läs följande artikel