Eva Biaudet: Finland borde visa att vi hör till EU:s kärna

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) hoppas att Finlands riksdag i morgondagens omröstning om EU:s återhämtningsfond visar med bred majoritet att vi vill fortsätta agera i EU:s kärna.
I sitt gruppanförande i riksdagen på tisdag konstaterade Biaudet att det spår som diskussionen om Finlands roll de senaste veckorna har tagit inte är bra.

– Inom EU har Finland haft ett gott rykte som en liten och konstruktiv medlemsstat – som söker realistiska och stabiliserande lösningar för Europa. Att vi nu inför morgondagens omröstning framstår i europeiska ögon som en politiskt instabil kraft, som är beredd att riskera hela återhämtningsfondens framtid, är olyckligt. Förhoppningsvis handlar det bara om en parentes, säger Biaudet.

Hon påpekar att unionen ofta har kritiserats då medlemsländerna inte förmått driva gemensam sak eller ta tillräckligt tydliga beslut.

– Mot den bakgrunden är det absurt, att nu då EU lyckats handla med krafttag och anta ett gemensamt beslut för att hindra att Europa ska störtdyka ekonomiskt, så är oppositionen på tvären.

– Som medlem har Finland både rätt och skyldighet att komma med, också ljudlig, kritik när vi ser att EU utvecklas i fel riktning – det gör också andra europeiska länder. Något har ändå i grunden gått snett om Finlands agerande uppfattas som ett avståndstagande, mera än som en vilja att tillsammans lösa problemen, säger Biaudet.

Ollikainen och Bergqvist: Pensionkassan Viabeks konkurs stort hot för lokala bränslehandlare

Hundratals bränslehandlares verksamhet är i stor fara till följd av att bränslehandlarnas pensionskassa Viabek konkurs 2018. Kassans medlemmar har i samband med indrivningen kommit att beröras av stora tilläggsräkningar vilket i sin tur hotar att leda en konkursvåg och sätta närmare 500 arbetsplatser i fara.

Läs föregående artikel

Biaudet: Förslaget till ny Sametingslag motsvarar de människorättsrekommendationer Finland mottagit

Arbetsgruppen som förberett en revidering av sametingslagen har presenterat sitt förslag idag den 11 maj. Riksdagsledamot Eva Biaudet har representerat SFP i beredningen.

Läs följande artikel