Biaudet: Fred är något vi måste jobba för

FN:s främsta uppgift är att bevara världsfreden. Idag då vi firar FN-dagen påminns vi om FN:s betydelse och att FN idag har en viktigare roll än någonsin. Rysslands kärnvapenhot och deras invasion i Ukraina har fullständigt förändrat det internationella säkerhetspolitiska läget.

– Vi påminns på ett obehagligt sätt om att freden är skör och att den inte kan tas för given. När hänsynslösa krafter träder fram ser vi hur mänskliga rättigheter trampas på och internationella överenskommelser skrotas. I fredsarbetet behövs vi alla och i detta akuta läge behöver FN ta en aktivare roll, säger Eva Biaudet, medlem av riksdagens utrikesutskott.

FN:s generalförsamling röstade tidigare igenom en resolution som kräver ett omedelbart tillbakadragande av ryska styrkor från Ukraina. Resolutionen fördömer också Rysslands kärnvapenhot.

– Det är viktigt att omvärlden fördömer det fruktansvärda som händer i Ukraina och de kärnvapenhot som framställts. Det pris som ukrainska befolkningen betalar går inte att jämföra med det pris vi övriga betalar i samband med konsekvenserna av kriget. De betalar med livet som insats. Resten av världen betalar i form av höga energi- och livsmedelspriser. Nu måste vi göra allt för att läget inte eskalerar.

– Vi ska komma ihåg att fred i världen och Europa är något vi alla bär ansvar över.

De stigande energipriserna och bristen på energi kommer att påverka och påverkar redan vår vardag. Tillsammans ska vi se till att vi klarar oss ut ur detta svåra läge, säger Biaudet

Biaudet påminner också om att det krävs aktiva handlingar och inte bara fina ord. Finland ska fortsätta stödja den ukrainska befolkningen med humanitär hjälp och bidra i det arbete som görs för att Ryssland ska dra sig tillbaka.

 

Rehn-Kivi: Nu vill jag satsa helhjärtat på välfärdsområdet och lokalpolitiken!

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, ställer inte upp i riksdagsvalet nästa vår. Rehn-Kivi, som också är stadsstyrelseordförande i Grankulla och medlem av områdesstyrelsen i Västra Nylands välfärdsområde, har suttit i riksdagens social- och hälsovårdsutskott alltsedan hon påbörjade sitt uppdrag hösten 2016. Under denna tid har utskottet varit fullt sysselsatt med både den stora vårdreformen, regeringsprogrammets andra propositioner och alla de lagar som i snabb takt måste behandlas under coronapandemin.

Läs föregående artikel

Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Pressen från energimarknaden har lett till ett oerhört högt tempo och ökad kompromissvilja i Europaparlamentet. Ett exempel på detta är hur miljöutskottet snabbt förhandlat fram en kompromiss för snabbare tillståndsprocesser för nya energianläggningar. Detta som ett viktigt led i EU:s strategi att bli kvitt rysk energi. Denna kompromiss godkändes av miljöutskottet med bred marginal på tisdagen.

Läs följande artikel