Rehn-Kivi: Nu vill jag satsa helhjärtat på välfärdsområdet och lokalpolitiken!

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, ställer inte upp i riksdagsvalet nästa vår. Rehn-Kivi, som också är stadsstyrelseordförande i Grankulla och medlem av områdesstyrelsen i Västra Nylands välfärdsområde, har suttit i riksdagens social- och hälsovårdsutskott alltsedan hon påbörjade sitt uppdrag hösten 2016. Under denna tid har utskottet varit fullt sysselsatt med både den stora vårdreformen, regeringsprogrammets andra propositioner och alla de lagar som i snabb takt måste behandlas under coronapandemin.

– Jag är tacksam för att ha fått medverka i historiskt viktiga beslut och ta del av ett på allt sätt intressant arbete. Jag har kunnat påverka innehållet i våra betänkanden och i det stora vårdreformspaketet fått med avgörande skrivningar med tanke på den svenskspråkiga servicen i vårt land. Det var ingen överraskning att förverkligandet av vårdreformen skulle bli en utmaning, men arbetet med både personval, strategin och det planerade servicenätet har visat sig vara jobbigare än väntat i Västra Nyland, säger Rehn-Kivi. 

Inför välfärdsområdesvalet ifrågasattes det om det går att kombinera förtroendeuppdrag på tre olika nivåer. Rehn-Kivi anser att kombinationen att vara riksdagsledamot och förtroendevald i välfärdsområdet och kommunen är helt möjlig. Den politiska erfarenheten från de olika nivåerna stöder arbetet. Men tidsbristen är ständigt närvarande.

– Rent mötestekniskt har det varit möjligt att pussla ihop de olika uppdragen, men då jag vill göra mitt jobb väl och sätta mig ordentligt in i de frågor som behandlas känns det som om inte tiden räcker till. Jag ställde upp i välfärdsområdesvalet för att se till att målen i reformen förverkligas också i Västra Nyland och fick ett brett stöd av väljarna. Nu vill jag infria mina löften, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi har blivit uppmanad från flera håll att ställa upp också i detta val. Hon medger att beslutet inte varit lätt att fatta. Utmaningarna med att få igång verksamheten i välfärdsområdet och också den nya situationen i kommunen då ansvaret för vården försvinner är något hon nu vill ta i.

– Jag vet att flera av mina väljare blir besvikna över mitt beslut och personligen är det mycket jag kommer att sakna från riksdagsarbetet. Jag fortsätter nu att helhjärtat arbeta för en bättre vård och fungerande service, också på svenska, i Västra Nyland och för en bra vardag för invånarna i min hemstad Grankulla, säger Rehn-Kivi. 

Veronica Rehn-Kivi är född 1956 och blev första ersättare i Nyland i riksdagsvalet 2015. Hon efterträdde Carl Haglund 2016 då han gick över till den privata sektorn. I riksdagsvalet 2019 blev hon direkt invald med 5660 röster. Rehn-Kivi är medlem förutom i social- och hälsovårdsutskottet i underrättelsetillsynsutskottet och ersättare i finansutskottet och medlem i dess trafik-och kommunikationsdelegation och kommun- och hälsodelegation samt ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Rehn-Kivi har grundat och är ordförande för riksdagens vaccingrupp.

Adlercreutz deltar i säkerhetskonferensen i Kouvola

Den årliga säkerhetskonferensen i Kouvola ordnas 24.10. Under konferensen diskuteras olika säkerhetspolitiska frågor och hur säkerhetspolitiken kommer att se ut under nästa regeringsperiod. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besöker Kouvola och deltar i konferensens partidebatten där man dryftar den framtida säkerhetspolitiken. Debatten kan följas med via livestream på evenemangets webbsida.

Läs föregående artikel

Biaudet: Fred är något vi måste jobba för

FN:s främsta uppgift är att bevara världsfreden. Idag då vi firar FN-dagen påminns vi om FN:s betydelse och att FN idag har en viktigare roll än någonsin. Rysslands kärnvapenhot och deras invasion i Ukraina har fullständigt förändrat det internationella säkerhetspolitiska läget.

Läs följande artikel