SFP i Egentliga Finland har fördelat förtroendeposterna i välfärdsområdet

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige samlades till gruppmöte på tisdagen för att fördela förtroendeposterna i välfärdsområdets olika organ.

–  Jag är nöjd med helheten och de platser som vi fått. Med en representant i styrelsen och ordförandeskapet i nationalspråksnämnden samt representanter i två olika nämnder kan vi garantera att vi får vara med och påverka i det nya områdets utveckling. För oss är det viktigt att varje invånare i vårt tvåspråkiga välfärdsområde får kvalitativ vård och service, säger fullmäktigegruppens ordförande Åsa Gustafsson.

Niklas Guseff (Åbo) valdes till gruppens representant i välfärdsområdesstyrelsen, till hans personliga ersättare valdes Merja Fredriksson (Pargas). 

Regina Koskinen (Pargas) kommer att fungera som ordförande i Nationalspråksnämnden, och Carita Backas (Kimitoön) valdes till Koskinens personliga ersättare.

Åsa Gustafsson (S:t Karins) valdes till representant i Nämnden för barn och unga, med Veera Granroth (Åbo) som personlig ersättare, Robert Paul (Reso) valdes till representant i Nämnden för människor i arbetsför ålder, med Kjell Wennström (Åbo) som personlig ersättare, och i Revisionsnämnden representeras SFP av Veera Granroth, med Carita Backas som personlig ersättare. 

I Handikapprådet representeras SFP av Kjell Wennström. 

De olika organen har ännu inte fått sina officiella svenskspråkiga benämningar. Formellt är det välfärdsområdets fullmäktige som gör beslutet gällande platserna på sitt första fullmäktigemöte, den 2 mars.

SFP har fördelat sina platser i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde beslöt om ordinariemedlemmarna och de personliga ersättarna i välfärdsområdets styrelse och nämnder på sitt möte på söndag den 13 februari. Fullmäktigegruppen kom överens om en helhet som beaktar könsbalansen, personliga röstetal och regional representation.

Läs föregående artikel

Biaudet: Mänskliga rättigheter måste skyddas varje dag

– Det är i Finlands intresse, att stärka människorättskonventionssystemet i EU, Europarådet, OSCE och FN. För tillfället ifrågasätts det multilaterala samarbetet och regelbaserade människorättssystemet både inifrån och utifrån. Men då det kommer till mänskliga rättigheter, handlar det inte om att hitta kompromisser. Vi bör strategiskt arbeta för att uppfylla de målsättningar vi förbundit oss till och samtidigt stöda människorättsaktivisternas arbete.

Läs följande artikel