Biaudet ny ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Riksdagsledamot Eva Biaudet valdes på onsdagen till ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Valet stod mellan Biaudet, Centerpartiets kvinnoförbunds Anne Berner samt Samlingspartiets kvinnoförbunds Sofia Vikman.

Kvinnoorganisationernas Centralförbund är ett samlingsorgan för 57 olika kvinnoorganisationer. De olika organisationerna har sammanlagt 400 000 medlemmar i Finland. Centralförbundets syfte är att arbeta för kvinnans ställning i samhället, jämställdhet samt för att främja flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.

 

Haglund: Familjen central i integrationsprocessen

Alla med uppehållstillstånd har enligt lag rätt till familjeåterförening, för att inte tala om att rätt till familj är en grundläggande mänsklig rättighet, som tryggas av samhället och staten.

Läs föregående artikel

Henriksson: Trygga rätten till undervisning på samiska

Utbildning på samiska är livsviktigt för bevarandet av den samiska kulturen. Därför är det viktigt att utveckla språkboverksamhet, språkbad och skolor så att de elever som vill verkligen har möjlighet att utbildas på samiska och lära sig samiska.

Läs följande artikel