Henriksson: Trygga rätten till undervisning på samiska

Utbildning på samiska är livsviktigt för bevarandet av den samiska kulturen. Därför är det viktigt att utveckla språkboverksamhet, språkbad och skolor så att de elever som vill verkligen har möjlighet att utbildas på samiska och lära sig samiska.

– Det räcker inte att bara en del av undervisningen sker på modersmålet. Utsjoki är ett gott exempel på en kommun som satsat på att utveckla den samiska undervisningen, fortsätter Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson, som i början av veckan besökte både Sametinget och Utsjoki kommun.

Redan nu samarbetar Utsjoki kommuns skolor med motsvarande läroverk på norska sidan. Avstånden mellan sameskolor vid gränsen är ofta kortare än avstånden till skolor i Finland. Problemet är däremot att byråkratin länderna emellan ofta försvårar samarbetet. Ett annat problem är att till exempel läroplanerna i de olika länderna inte är de samma.

– I frågan om att stöda ursprungsfolks rättigheter har alla finländska politiker ett ansvar. Speciellt statsministerpartiet Centern bör nu ta sig i kragen och se till att man främjar samernas rättigheter i praktiken under regeringsperioden. Det är ju alldeles absurt att ett land som Finland fortsätter kritisera andra länder för deras människorättsfrågor, men själv inte aktivt främjar sin egen ursprungsbefolknings rättigheter, säger Henriksson.

– Det skulle nu vara på tiden att Finland äntligen ratificerar ILO 169 om ursprungsfolks rättigheter. Vi måste sluta vara en svart fläck på den internationella ursprungsfolkskartan, fastslår Henriksson.

Biaudet ny ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Riksdagsledamot Eva Biaudet valdes på onsdagen till ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Läs föregående artikel